Jste zde: HomeEntomologická
Městská galerie Zázvorka FB Městského muzea Hlavní strana Městské muzeum - aktuální akce

Entomologická

Podsbírka je tvořena hmyzem s převahou řádů Lepidoptera – motýli, Coleoptera – brouci, Hymenoptera – blanokřídlí, Diptera - dvoukřídlí, Odonata, Ensifera, Dermaptera, Iteteroptera, Auchenorrhyncha, Neuroptera, Mantodea. Pro složitost zpracování a uložení je dosud tvořena u Coleopter čeleděmi Carabidae – střevlíci, Cerambycidae – tesaříci, Curculionidae – nosatci a Histeridae – mrchožrouti. Motýli a blanokřídlí jsou zastoupeni celým spektrem v řádu. Doklady jsou získávány z "Regionu Novoměstsko" ale i z celé Palearktické oblasti. Podsbírka je zpracovaná ve druhém stupni evidence a část je katalogizovaná v programu DEMUS – entomologie.

Sbírku se snažíme katalogizovat a jednotlivé části zveřejňujeme v našem odborném časopise a na těchto stránkách. Data jsou exportovaná z programu Demus a na těchto stránkách zjednodušena pro běžnou informaci. Badatelé a zájemci mohou získat podrobnější informace od správců , kteří mají zoologické sbírky na starosti.

Resl Jaroslav: spravuje sbírku malakologickou (plži, mlži), část Coleopter (brouci) a spravuje geologický materiál. Mimo to vede celé přírodovědné oddělení. Je dokumentátorem zoologických a geologických sbírek.

Franc Jiří: odpovídá za sbírku Lepidopter (motýli), Hymenopter (blanokřídlí) a část Coleopter (brouci). Mimo to se stará o drobné řády, které pro malé množství materiálu nebudeme zveřejňovat.

Dvořák Jiří: je správcem sbírky Dipter (dvoukřídlí).

Seznamy jsou níže v aktivních odkazech. Jejich rozdělení je různé (řády čeledě) podle množství uloženého sbírkového materiálu.

Hymenoptera (blanokřídlý hmyz) správce Franc J.

Diptera (dvoukřídlý hmyz) správce Dvořák J.

 

Aktuálně v muzeu

Historie

 

Audio & Video

video z roku 1917

 

Ohodnoťte nás

 

Hledej

Aktuálně v galerii

Přihlášení uživateleNahoru