Jste zde: HomeKresby a malby Dokoupilová & Dvořáčková 2011
Městská galerie Zázvorka FB Městského muzea Hlavní strana Městské muzeum - aktuální akce

Spolkový dům

 

Prostory Spolkového domu si lze pronajmout. Aktuální ceník ZDE.

 

Dům č. 1225 - masné krámy a škola - městský úřad - spolkový dům - informační centrum

 

Po požáru v roce 1526 byly na Husově náměstí postaveny dřevěné masné krámy a v jejich sousedství směrem ke kostelu dřevěná škola.

sd small
Dnešní stavba je z mladší renesanční fáze z let 1589 až 1595. V r 1591 stavba pokročila natolik, že masné krámy začaly znovu sloužit, ale další úpravy se protáhly do roku 1595, neboť až toho roku byla škola vysvěcena a předána veřejnosti. Umístěna byla v prvním patře budovy. Stavbu budovy vedl zednický mistr italského původu Franc Vlach. Tesařskou práci provedl místní mistr Kubíček. Stará dřevěná škola byla zbourána roku 1595, a sice až po otevření školy nové. Zřejmě se zprvu počítalo s výstavbou masných krámů a školy zvlášť. Škola musela být blízko fary a protože v tomto rohu náměstí bylo už málo místa, byla škola postavena přímo na krámech. V roce 1825 byl zvýšen zadní díl o druhé patro, štíty do náměstí byly později sneseny. V zadní části přízemí za masnými krámy byly jatky. V roce 1863 byly zrušeny. V roce 1864 bylo vyzdviženo druhé poschodí i v přední části budovy. Roku 1874 byly zrušeny masné krámy a řezníci sekali maso na podsíních, kde měli špalky a věšáky na maso. Jako poslední se do vlastního krámu stěhoval v roce 1893 František Škvára.

 

Adaptace pro městský úřad byla provedena v roce 1893 v souvislosti s otevřením nové školy v Dlouhé (Komenského) ulici. Budova stojí volně na křídle východního bloku náměstí, už bez arkád. Budova měla v přízemí do masných krámů velký klenutý vjezd. Při nároží je vybavena dvoukřídlými slunečními hodinami s latinským nápisem. Poschodí, jež až do nedávné doby bylo přístupné vnějším schodištěm z jižní strany, zachovalo jen původní obvodové zdi. Na straně ke kostelu měla škola pavlač. Při přestavbě školy v minulém století byla pavlač odstraněna. Dvojitá střecha s úžlabím uprostřed byla zdobena věžičkou se zvoncem ke svolávání žáků. Jinak budova měla podobný vzhled jako ostatní domy na náměstí. Požár v roce 1724 školu zničil. Při obnově budovy byly dřevěné schody nahrazeny kamenným schodištěm.

 

V roce 1893 byla zrušena radnice v domě č. 1209 a městský úřad přenesen do budovy č. 1225, která byla adaptována. V přízemí byla po masných krámech zřízena hasičská zbrojnice. Umožnil to vysoký a široký vjezd. V prvním poschodí byly umístěny kanceláře a v druhém poschodí zasedací síň, městská spořitelna a byt pro důchodního. V letech 1924 a 1925 byla radnice rekonstruována a došlo k úpravě zasedací síně. Tehdy byly objeveny nástěnné malby, které napovídají, že v budově byla tři sta let škola. V roce 1981 byla budova velkolepě přebudována. Vnější schodiště přestalo být používané, hasičská zbrojnice byla zrušena a z tohoto prostoru byla vytvořena vstupní hala se schody do prvního patra. Rok 1994/5 nové rekonstrukce - výměna vchodových dveří, oken, střechy a nová fasáda. Do nedávna byla tato budova využívána jako spolkový dům, v něž se scházely novoměstské spolky a vstupní hala sloužila pro výstavní činnost.

 

V současné době sídlí v domě nové Informační centrum. Více o jeho službách na oficiálním webu.

 

2

 

 

 

Hledej

Aktuálně v galerii

Přihlášení uživateleNahoru