Jste zde: HomeDDM Stonožka 05/2018Muzeum
Městská galerie Zázvorka FB Městského muzea Hlavní strana Městské muzeum - aktuální akce

GDPR

Povinně zveřejňované informace

Městské muzeum Nové Město nad Metují, (dále jen „muzeum“) jako Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou. Muzeum zpracovává osobní údaje a další informace týkající se uživatelů. Většina osobních údajů uživatelů je tedy zpracovávána na základě povinností, uložených muzeu zvláštními zákony. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, pak taková zpracování podléhají souhlasu uživatelů. Tato zpracování však muzeum provádí jen výjimečně.

Muzeum respektuje práva uživatelů, která jsou jim zaručena zákony, např. právo vědět a být informován zejména o tom, za jakým účelem se osobní údaje zpracovávají, případně období, po které budou uchovávány. Zásady ochrany osobních údajů se uplatňují na všechny informace, týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Muzeum zákonně zpracovává osobní údaje, protože je toto zpracování nezbytné pro výkon úkolů vykonávaných ve veřejném zájmu. Muzeum zpracovává osobní údaje uživatelů podle účelů zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů (např. Nařízením EU 2016/679 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR). Přesto má každý dotčený uživatel právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají jeho konkrétní situace. Muzeum pak občanovi prokáže závažnost a oprávněnost zájmů muzea, které nezasahují do zájmů nebo základních práv a svobod občana.

Na muzeum je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID datové schránky: bwhk5yv, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , prostřednictvím pošty s úředně ověřeným podpisem na adrese Městské muzeum, Na Zadomí 1226, 549 01 Nové Město nad Metují nebo osobně s platným průkazem totožnosti na adrese Městské muzeum, Na Zadomí 1226, 549 01 Nové Město nad Metují. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na muzeum obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na muzeum obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro muzeum je Ing. Jan Gubáš, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pověřenec pro GDPR: Ing. Jan Gubáš, dat. nar. 26.2.1963, bytem Všechovice 69, 666 03, Tišnov, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Velikonoce v muzeu

velikonoce2014 04V městském muzeu se ve dnech 5. – 21. dubna 2014 konala výstava „Velikonoce v muzeu". Celé muzeum bylo vyzdobeno v duchu jara a velikonočních svátků. V sále řemesel mohli návštěvníci navštívit staročeskou světničku se zvykoslovnými předměty Věry Sodomkové a držitelky titulu Mistr umělecké lidové tvorby Miroslavy Mrázové, která tvoří tradiční vyškrabávané kraslice a peče kynuté pečivo a perníčky. V historickém sále byly k vidění kraslice zdobené ubrouskovou metodou – dekupáží od Nadi Dymáčkové. Nedílnou součástí celé expozice byla výstava soutěže „O nejkrásnější velikonoční kraslici", jíž se zúčastnili autoři všech věkových kategorií. Díla těchto autorů vyhodnotila porota ve složení: novoměstský starosta p. Petr Hable, ředitel městského muzea p. Jiří Hladík a učitelka výtvarného oboru ZUŠ Nové Město nad Metují Mgr. Lenka Effenberková. Výherci byli odměněni hodnotnými věcnými cenami.

Výstava i soutěž se setkaly s velkým ohlasem jak autorů, tak i návštěvníků muzea.

 

VÍTĚZOVÉ SOUTĚŽE

I. kategorievelikonoce2014 03
1. místo: MŠ Nahořany
2. místo: Kristián Barva
3. místo: MŠ Provodov – Šonov, třída Berušky

II. kategorie
1. místo: Jakub Zámečník
2. místo: Dan Hejkal
3. místo: Anna Petruželková

III. kategorie
1. místo: Ilona Vejmanová
2. místo: Mirka Kahounová
3. místo: Jana Klapperová

Archiv akcí muzeum

Menu

Aktuálně v muzeu

 
 

Historie

 

Audio & Video

video z roku 1917

 

Ohodnoťte nás

 

Hledej

Aktuálně v galerii

 

Přihlášení uživateleNahoru